Predavač
 
Dr Miloš Nedeljković , docent
kabinet: 41a
telefon: 3218-374

 

Asistent
 
Mr Milorad Gvozdenović , asistent
kabinet: 41b
telefon: 3218-374

 

Asistent
 
Dipl. ing. Srđan Srdić , asistent - pripravnik
soba: 41b
telefon: 3218-374